kościuszki 60 łódź

rewitalizacja kamienicy

Etap prac: w trakcie realizacji.
Jesteśmy inwestorami finansującymi rewitalizację kamienicy przy ul. Kościuszki 60 w Łodzi. Realizacją i postępami prac zajmują się nasi partnerzy inwestycyjni oraz zarówno nasi przyjaciele - Kasia i Jeremiasz Gorzędowscy.
Inwestycja polega na kompleksowym remoncie części wspólnych budynku razem z wymianą instalacji oraz podłączeniem do sieci miejskiej ciepłowniczej. Celem inwestycji jest sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych.